Logo ASH DOM Jistebník Logo ASH DOM Jistebník

Konference dirigentů a skladatelů dechové hudby 2008

proběhla v sobotu 5. dubna 2008 na zámku v Roudnici nad Labem. Kromě jiného na konferenci zazněla velmi otevřená diskuse o stavu dechové hudby u nás. Padly i návrhy - jak dál. Chcete-li vědět více, čtěte celý článek.

Program konference

 • dopolední matiné - Jarní koncert novinek
  • Ústřední hudba Armády ČR
 • prezentace
  • Václav Hlaváček - Sdružení dechových orchestrů ČR
  • PhDr. Jitka Bajgarová - Etnologický ústav Akademie věd ČR "Vojenská hudba v kultuře a historii českých zemí"
 • referáty na téma "Interpretace - metodika - repertoár"
  • MgA. Jiří Lhotský
  • Petr Ciba
 • seminář dirigentů na téma: Práce s dechovým ansámblem
  • DOM ZUŠ Klatovy, dirigenti - František Kubáň a Loel Blahník
 • diskuse
  • Mike Cwach - situace dechových hudeb v USA a v ČR
  • Joel Blahník - Václav Nelhýbel
  • Václav Blahunek - Několik poznámek ke správnému dýchání
 • diskuse všech účastníků

Program koncertu Ústřední hudby Armády ČR

 1. Jan Vičar - Vivat Universitas
 2. Jaroslav Šíp - Stvoření
 3. Antonín Tichý - Kačena
  sólo pro křídlovku - nprap. Václav Vávra
 4. Josef Vejvoda - Three little Loves
 5. Pavel Staněk - Duetino
  sólo pro trubku a tombon - nprap. Josef Raček, por. Rostislav Jambor
 6. Bohuslav Sedláček - Vivat Valencia
 7. Evžen Zámečník - Lipinská polka
 8. Mojmír Bártek - Vzdálený příbuzný
  sólo pro pikolu a tubu - npor. Jan Novotný, kpt. MgA. Jan Jaroš
 9. Otakar Pihrt - Královský pivovar
 10. Jaroslav Zeman - Poslední polka
Koncert byl sestaven výhradně z novinek, které ještě nebyly nikde uvedeny. Pravděpodobně nejpozoruhodnější skladbou celého matiné bylo sedmidílné Stvoření Jaroslava Šípa. Autor je zároveň dirigentem díla, takže vyznění mohl korigovat již v procesu nácviku. Pozoruhodné je hlavně to, že vznikla kompozice s duchovním obsahem v prostředí, kde to v minulosti nebylo možné z ideologických důvodů. Je to dílo velmi mladého autora a to je velmi nadějné.

Dalším hudebním skladatelem (o generaci starším), kterého dílo zaznělo mezi novinkami je Mojmír Bártek, trombonista orchestru Gustava Broma. I když hudební výrazové prostředky byly tradičnější, pocit mladickosti do svých kompozic vnáší svým smyslem pro humor a nepopiratelnou muzikalitou.

Ukázka práce s mládežnickým orchestrem

Musím říct, že jsem nejdříve nechápal, proč byl právě tento orchestr (DOM ZUŠ Klatovy) pozván na konferenci skladatelů. Mělo to umožnit mladým hudebníkům slyšet Ústřední hudbu AČR? To mohli jindy, jinde. Pak jsem si pomyslel, že dostali pozvání kvůli krásné trumpetistce. Je to sympatický mládežnický orchestr. Co by jiné školy daly za to, aby měly tolik žáků - dechařů! Ale přece jen, kvalitativně nepatří ke špičce, jakou můžeme slyšet třeba v Příboře, Jihlavě, nebo ve Šternberku. Smysl přítomnosti tohoto orchestru se ukázal při ukázce práce s mládežnickým orchestrem Joela Blahníka. Nacvičoval lehký chorál, a přinutil mladé hudebníky více se poslouchat a zlepšit intonaci. Zvuk se (trošku) přiblížil vyzrálejšímu ideálu "symfonického" zvuku. Prostředkem k dosažení bylo opakování úseku dle skupin nástrojů, ve slabé dynamice, v transpozici apod.

Interpretace, metodika, repertoár

V tomto bloku jsme vyslechli dva připravené referáty.

MgA. Jiří Lhotský přednesl sumář a kategorizaci jednotlivých parametrů hudby. Bohužel chyběla informace, jak má dirigent se sumou teoretických informací naložit.

Nemohu se ubránit dojmu, že referát Petra Ciby byl mnohem blíže praxi. V první řadě zaznělo něco, co bylo opravdu potřebné. Pravdivé hodnocení stavu a postavení dechové hudby u nás.

Malý zájem veřejnosti je způsoben mylnou představou, že repertoárem dechových hudeb je jen "m-ca, ca". K této představě samy přispěly orchestry, které mají snahu prosazovat pouze vlastní "českou" cestu, to znamená uvádět výhradně tradiční český repertoár, který však není atraktivní pro mladé hráče ani publikum, neodpovídá době ani požadavkům umělecké úrovně. Tento repertoár pro starší publikum Ciba doporučuje přenechat výhradně pro malé dechové orchestry.

Další oblastí, kterou Ciba doporučuje opustit, jsou transkripce velkých symfonických děl. Doba, kdy bylo vhodné z těchto děl tvořit páteř repertoáru jsou již za námi. Dalším zdrojem repertoáru, o kterém byla řeč, jsou skladby českých hudebních skladatelů, jako E. Zámečník, P. Staněk, K. Bělohoubek... V těchto případech nám bylo doporučeno vybírat a uvádět jen ty kompozice, které jsou kvalitativně nejlepší. Pan Ciba mluvil i o tom, že přece jen jsou dnes i mladší hudební skladatelé, kteří tvoří hudbu, která je blízko vkusu mladých interpretů. Tuto skutečnost dokumentoval dopolední koncert, kde jsme měli možnost slyšet i dílo Jaroslava Šípa.

Jak tvořit repertoár velkých symfonických orchestrů dnes? Cestou k atraktivnějšímu repertoáru mohou být kvalitní transkripce filmové hudby, muzikálu a úpravy z oblasti pop-music. Dalším, náročnějším zdrojem jsou skladby zahraničních mladých skladatelů píšících hudbu, která využívá zvukové možnosti velkých dechových orchestrů novým způsobem. Součástí referátu byly i krátké ukázky tvorby mladých holandských a španělských skladatelů.

Součástí práce šternberského orchestru jsou setkání nad nahrávkami (dirigent a hráči), kde dochází k diskuzím zda zařadit dílo do repertoáru, či nikoli. Úplně zásadním kritériem je, zda členové orchestru i dirigent dílo přijmou a mají chuť skladbu hrát.

Závěrečná diskuse

Referát dirigenta Ciby vyvolal mnoho otázek. Dirigent VDO Májovák pan Blažek například namítl, že postavit celý repertoár na světových novinkách může být pro českého posluchače jednotvárné. Jiní účastníci namítali, že českou tradici máme povinnost zachovat. Další diskutující vyjadřovali zkušenosti podporující pohled pana dirigenta Ciby.

Osobně mám pocit, že hodnocení stavu české dechové hudby bylo správné a podněty přinesené v referátu byly přínosné. Zůstaly však také nevyslovené otázky. Slibuji, že se osobně zasadím za to, aby se v podnětné debatě pokračovalo a nezůstalo jen u slov.

[Akt. známka: 2,58 / Počet hlasů: 12]
1 2 3 4 5
| Autor: Martin Maléř | Vydáno dne 06. 04. 2008 | 8508 přečtení | Počet komentářů: 865 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
 
Symphonic Emotions
Anketa
Líbí se Vám naše nové CD Symphonic Emotions? Hlasujte v naší anketě.
Instagram
RSS
Zásady ochrany osobních údajů Používejte bezpečné a bezchybné prohlížeče, nepoužívejte Internet Explorer! Používejte bezpečné a bezchybné prohlížeče, nepoužívejte Internet Explorer! Redakční systém phpRS. www.supersvet.cz SvetHostingu.cz Webdesign: primaweb.cz